Su Ayak İzi Hesaplama

322
Su Ayak İzi Hesaplama

Su Ayak İzi Hesaplama

Su ayak izi; doğrudan ya da dolaylı olarak tatlı su kullanım oranını gösterir. Tatlı suyun hacmi; mavi, yeşil ve gri olmak üzere toplamda 3 farklı bileşenden oluşur. Bu renk tonları ise bileşenlerin kalitesini temsil eder. Su ayak izi hesaplama noktasında suyun kalitesinin göz önünde bulundurulması gerekir.

Su ayak izi; ISO 14046 standartları kapsamında hesaplanır. Bu standartlar dünya genelinde kabul görür. Sağlıklı bir şekilde değerlendirme yapmak için; hedef belirleme, kapsam belirleme, ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik değerlendirmesi ve müdahale formülasyonu gibi adımların izlenmesi gerekir. Hesaplama sırasında şemalardan da faydalanılabilir.

Su Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Su ayak izi tatlı suyun kullanım oranını hesaplamak amacıyla geliştirilmiş olan bir tekniktir. Su ayak izi hesaplama; hem hesaplamaların geliştirildiği hem de gerekli verilerin toplandığı bir aşamadır. Kısaca önem arz eden noktalara değinmek gerekirse;

  • Hesaplamanın kapsamı ve detayları ise, önceki aşamalarda alınmış olan kararlara bağlı olarak değişiklik gösterir.
  • Su ayak izi ülkeler, kişiler, ürünler, şehirler ya da iş kollarına göre hesaplanabilir.
  • Hesaplama yapıldıktan sonra çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan durum analizleri aşamasına geçilir. Bu sırada birtakım politika ve stratejiler geliştirilir.
  • Hesaplayıcı araçlar kullanarak basit bir şekilde su ayak izi hesaplanabilir. Ortaya çıkan sonuç neticesinde tedbir amacıyla bazı planlamalar yapılabilir.

 

İşletme İçin Su Ayak İzi Hesaplama

İşletmeler için su ayak izi hesaplama bütün önem arz eder. İşletmeye ait olan ayak izi toplamda iki tane bileşenden meydana gelir. Bu bileşenler doğrudan ve dolaylı şeklindedir.

İşletmeler için hesaplama yapılırken bu bileşenler ayrı şekilde incelenir. Çünkü işletmelerde hem dolaylı hem de doğrudan bileşenlerin hepsi, ayak izi üzerinde etkili olur. Ortaya çıkan sonuç kapsamında da iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Bir iş birimi için hesaplama yapmak adına basit şekilde formül kullanabilirsiniz. Wfiş hacim / zaman + iş birimine ait su ayak izi + işletmeye ait su ayak izi + tedarik zincirine ait su ayak izi şeklindeki formülü hesaplama yapmak mümkündür.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment