Su Ayak İzi

382
Su Ayak İzi

Su Ayak İzi

Su ayak izi; bir hizmetin ya da malın üretim sürecinde kullanılan tatlı su kaynaklarının toplam oranıdır. Suyun tüketim oranının göstergesi şeklinde ifade edilir. İlk defa 2002 yılı itibariyle Su Eğitimi Enstitüsü (UNESCO-IHE) tarafından ortaya çıkmıştır. Üretici veya tüketici olarak kullanılan suların yanı sıra, dolaylı şekilde tüketilen sular da bu hesaplamaya dahildir. Su ayak izinin toplamda 3 farklı bileşeni vardır. Bunlar; yeşil, mavi ve gri şeklindedir. Ülkelere göre kişi başına düşen günlük su miktarı değişiklik gösterir. Türkiye’de bu miktar kullanım ve içme amacında 216 litre şeklindedir. Farklı hizmetler ve malların üretimi için tüketilebilecek günlük su miktarı da 5.416 litredir.

Su Ayak İzi Bileşenleri

Su ayak izi bileşenleri renklerle ifade edilir. Mavi, yeşil ve gri olmak üzere toplam üç farklı bileşen vardır. Bu renk tonlarının her biri farklı detayı temsil eder. Su ayak izi bileşenlerinin tanımlaması şu şekilde yapılabilir;

 

  • Mavi; Genel olarak tatlı su denildiği zaman ilk akla gelen kaynaklardır. Bir malın üretim aşamasında gerekli olan hem yeraltı hem de yüzey tatlı su kaynaklarının toplamdaki hacmini ifade eder. Özellikle fabrika gibi yerlerin üretim hatlarında ve evlerdeki musluklarda kullanılan su çeşididir.
  • Yeşil; Üretilecek bir malın, üretim sürecinde kullanılan yağmur suyunun toplam oranıdır. Genel olarak tarımsal ürün üretiminde karşınıza çıkar.
  • Gri; Kirliliği temsil eder. Ürün üretimleri sonucunda tatlı sularda kirlilikler ortaya çıkar. Gri renk; bu kirlilik oranını gösterir.

 

Su Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Su ayak izi hesaplaması toplamda 4 farklı aşamada yapılır. Bu aşamalar;

  • Hedefin ve kapsamın belirlenmesi
  • Su ayak izinin hesaplanması
  • Su ayak izinin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi
  • Su ayak izi müdahale formülasyonu şeklindedir.

Bu hesaplama; kişiler, ürünler, sektörler, şehirler ve ülkeler kapsamında yapılabilir.

Hesaplama sırasında ISO 14046 standartları kullanılır. Bu standartlar; hesaplama noktasında değerlendirme ve raporlama konusundaki gereklilikleri niteler.

ISO 14046 standartları aracılığıyla bir ürünün üretimindeki su tüketimi tespit edilebilir. Bu sayede aşırı kullanım gibi olumsuzlukların önüne geçilebilir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment