SİSTEM BELGELENDİRME

sistem belgelendirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gerek üretim gerekse hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin asgaride uymaları gereken kalite yönetim sistemi şartlarının tanımlandığı bir standarttır. ISO 9001 ürün veya hizmet standardı olmayıp yönetim sistemi standardıdır.

devamı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Sanayileşme devrimi ile başlayan süreçte işletmelerin çevreye olan etkileri her geçen gün artmış ve bunun sonucu olarak ta insanlık küresel iklim değişikliği ile yüz yüze kalmıştır. Küresel iklim değişikliğini geciktirmek, etkilerini azaltmak için biri dizi önlemler alınmaya başlanmış ve alınmaktadır. Bunun sonucu olarak ortaya çıkmış olan ISO 14001 standardı işletmelerin çevre olan etkilerini en aza indirgemek için yayınlanmıştır.

devamı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gerek üretim gerekse hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin asgaride uymaları gereken kalite yönetim sistemi şartlarının tanımlandığı bir standarttır. ISO 9001 ürün veya hizmet standardı olmayıp yönetim sistemi standardıdır.

devamı